Het kan voorkomen dat je via, Sharepoint of een andere manier, mappen hebt toegevoegd aan jouw 'Teams' mappen. Deze mappen zijn dan niet terug te vinden in Teams en zijn ook niet toegankelijk via die weg.


Even wat uitleg


Kanalen in Teams zijn hoofdmappen in Sharepoint en bevinden zich onder de categorie 'Documenten' in Sharepoint.

Zodra je in Sharepoint een hoofdmap aanmaakt zal deze map NIET zichtbaar zijn in Teams als kanaal.


Door vervolgens in Teams een kanaal aan te maken met EXACT dezelfde naam als de reeds bestaande hoofdmap, zal na enkele minuten de hoofdmap uit Sharepoint wel toegankelijk zijn in Teams als kanaal.